Nödvändigheten av att välja gjutlindningar för motor med hög effekt

Tillverkningsprocessen förbildad lindningär relativt komplex, om användningen av emaljerade platttråd,sidenbelagd platt tråd, eller barkopparlindning, i princip varje produktspecifikation motsvarar en specifik uppsättning formar, och det finns fler anslutningspunkter mellanspolar, vilket gör svetsningen av lindningen till en mer komplicerad och kritisk kvalitetskontrollpunkt, men även om det finns så många svårigheter finns det fortfarande många motorer.Specielltmotor med hög effektmåste användabildad lindning.

Det relativt regelbundna arrangemanget avplatt trådsom används i formningslindningen kan effektivt förbättra utnyttjandegraden av motorkärnans slits;Den större ledande arean av en enda platt tråd jämfört med en enda rund tråd kan effektivt kontrollera antalet korrelationer i lindningsprocessen.Speciellt för änden av motornlindning, kommer den bildade lindningen inte att vara för spänd, och det vanliga spolarrangemanget säkerställer också ett bra elektriskt spel och krypavstånd i änden, vilket effektivt kan förbättra lindningens värmeavledningsnivå, särskilt för lindningenrotormotorn, när rotorn antar den bildade lindningen, bildar själva spolen en intern fläktstruktur.Det är också mycket fördelaktigt att minskatemperaturstegringsnivåav motorn.

大定子微信截图_20230707085105


Posttid: 2023-07-07